Lời chào từ các giáo viên

“Chúng tôi muốn biết về đất nước của bạn thông qua bạn. Bạn cũng có được kiến ​​thức về Nhật Bản thông qua ngôn ngữ Nhật Bản. Trường Nhật ngữ Tokyo Chiyoda dạy tiếng Nhật và giảng dạy về Nhật Bản. Bằng cách học và sử dụng thành thạo tiếng Nhật, bạn hãy trải nghiệm tại Nhật Bản. Cho những những người muốn đi học để học cao hơn hoặc đi làm, hoặc những người chỉ muốn nâng cao trình độ tiếng Nhật của mình, để mục tiêu và ước mơ của mình thành hiện thực, chúng tôi sẽ cố gắng hết sức để giảng dạy để cải thiện ngôn ngữ. Ngoài ra, chúng tôi sẽ giúp đỡ bạn học cách cư xử để có thể hiểu được văn hóa Nhật Bản.

Trường Nhật ngữ Tokyo Chiyoda là cánh cổng để bạn thực hiện mục tiêu và ước mơ của mình.