NỘP HỌC PHÍ

Sau khi việc xét duyệt hồ sơ của nhà trường và thẩm tra tư cách lưu trú của Cục Xuất Nhập Cảnh được hoàn tất, giấy chứng nhận tư cách lưu trú được cấp xong, nhà trường sẽ thông báo trực tiếp cho học sinh hoặc thông báo qua văn phòng ở nước ngoài của trường. Sau khi nhận được thông báo, học viên cần thanh toán các khoản phí dưới đây. Sau khi nhận được giấy chứng nhận chuyển tiền, trường sẽ gửi lại các bạn Giấy cho phép nhập học và Giấy chứng nhận tư cách lưu trú.

Khóa học lên 2 năm(Tháng tư nhập học)
phân loại Tại thời điểm nhập học (1 năm)
năm thứ hai Tổng số tiền
Phí vào cửa ¥55,000 – 
Học phí vv ¥654,000 ¥654,000
nếu không thì ¥66,000 ¥66,000
Tổng số tiền ¥775,000 ¥720,000 ¥1,495,000
Khóa học lên1 năm 9 tháng(Tháng bảy nhập học)
phân loại Tại thời điểm nhập học (1 năm)
năm thứ hai Tổng số tiền
Phí vào cửa ¥55,000 – 
Học phí vv ¥654,000 ¥490,500
nếu không thì ¥66,000 ¥49,500
Tổng số tiền ¥775,000 ¥540,000 ¥1,315,000
Khóa học lên1 năm 6 tháng(Tháng Mười nhập học)
phân loại Tại thời điểm nhập học (1 năm)
năm thứ hai Tổng số tiền
Phí vào cửa ¥55,000 – 
Học phí vv ¥654,000 ¥327,000
nếu không thì ¥66,000 ¥33,000
Tổng số tiền ¥775,000 ¥360,000 ¥1,135,000
Khóa học lên1 năm 3 tháng(Tháng Một nhập học)
phân loại Tại thời điểm nhập học (1 năm)
năm thứ hai Tổng số tiền
Phí vào cửa ¥55,000 – 
Học phí vv ¥654,000 ¥163,500
nếu không thì ¥66,000 ¥16,500
Tổng số tiền ¥775,000 ¥180,000 ¥955,000

* Phí tuyển chọn riêng là 22.000 yên được yêu cầu tại thời điểm nộp đơn.
* Giá bao gồm thuế.

Chú ý về việc đóng học phí:

 ・Lần đóng học phí thứ 2 là trước khi bắt đầu học kỳ mới. Chi tiết cụ thể sẽ có giấy thông báo khi đến kỳ thanh toán.
 ・Số tiền các bạn đã nộp theo nguyên tắc sẽ không được hoàn trả vì bất kỳ lý do gì.
 ・Từ năm thứ 2 trở đi, tiền học phí có thể chia nhỏ đóng làm nhiều lần.

* Cách thức nộp tiền

Vui lòng chuyển học phí và lệ phí đăng ký của năm đầu tiên qua tài khoản ngân hàng của chúng tôi hoặc qua Flywire trong vòng một tuần sau khi giấy chứng nhận đủ điều kiện được cấp.

tck.flywire.com