◎NỘP HỌC PHÍ
Sau khi việc xét duyệt hồ sơ của nhà trường và thẩm tra tư cách lưu trú của Cục Xuất Nhập Cảnh được hoàn tất, giấy chứng nhận tư cách lưu trú được cấp xong, nhà trường sẽ thông báo trực tiếp cho học sinh hoặc thông báo qua văn phòng ở nước ngoài của trường. Sau khi nhận được thông báo, học viên cần thanh toán các khoản phí dưới đây. Sau khi nhận được giấy chứng nhận chuyển tiền, trường sẽ gửi lại các bạn Giấy cho phép nhập học và Giấy chứng nhận tư cách lưu trú.

 

Khóa học lên1 năm 6 tháng

(Tháng Mười nhập học)

phân loại

Tại thời điểm nhập học (1 năm)

năm thứ hai

Tổng số tiền

Phí vào cửa

¥55,000 – 

Học phí vv

¥645,480 ¥645,480

nếu không thì

¥66,000 ¥33,000

Tổng số tiền

¥766,480 ¥355,740 ¥1,122,200

Khóa học lên 2 năm

(Tháng tư nhập học)

phân loại

Tại thời điểm nhập học (1 năm)

năm thứ hai

Tổng số tiền

Phí vào cửa

¥55,000 – 

Học phí vv

¥645,480 ¥645,480

nếu không thì

¥66,000 ¥66,000

Tổng số tiền

¥766,480 ¥711,480 ¥1,477,960
* Phí tuyển chọn riêng là 22.000 yên được yêu cầu tại thời điểm nộp đơn. (Không hoàn lại)
* Giá bao gồm thuế (2019  10   10%)

 

Chú ý về việc đóng học phí:

 ・Lần đóng học phí thứ 2 là trước khi bắt đầu học kỳ mới. Chi tiết cụ thể sẽ có giấy thông báo khi đến kỳ thanh toán.
 ・Số tiền các bạn đã nộp theo nguyên tắc sẽ không được hoàn trả vì bất kỳ lý do gì.
 ・Từ năm thứ 2 trở đi, tiền học phí có thể chia nhỏ đóng làm nhiều lần.

 

 * Cách thức nộp tiền

 Trong vòng 1 tuần kể từ ngày có giấy Chứng nhận tư cách lưu trú, học viên cần chuyển khoản số tiền phí
 dự tuyển và học phí năm thứ 1 cho trường tiếng Nhật theo tài khoản ngân hàng đã chỉ định.