◉ Số điện thoại 03-5295-7515 ◉ Địa chỉ nhà 8F SANTOU Building (山東ビル) 13 Kanda-Konyacho, Chiyoda-ku, Tokyo ◉ Địa chỉ Tầng 8-9 tòa nhà Santou, Kandakon-yacho 13, Chiyoda-ku, Tokyo. Từ ga Kanda, tuyến Tokyo Metro Ginza, cửa số 1 đi bộ khoảng 4 phút. Từ ga Iwamotocho, tuyến Toei Shinjuku, cửa A5 đi bộ khoảng 5 phút. Từ ga Kodemmacho, tuyến Tokyo Metro Hibiya, cửa số 5 đi bộ khoảng 6 phút.